Strona główna | Zamówienia | Nobilis Counsels | Domus Polonorum


Nobilis Counsels

Kancelaria prawna Nobilis Counsels Kot Gładysz Grocholski sp.k. to zespół zaufanych doradców prawnych, gwarantujących najwyższy standard obsługi we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, korporacyjnego i rynku kapitałowego.

Doradzamy naszym klientom w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w całej Europie, w tym na Ukrainie, oraz w Rosji i krajach WNP, Chińskiej Republice Ludowej, Izraelu i Ameryce Północnej, świadcząc pełną obsługę prawną w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i niemieckim.

Prowadzimy kompleksową obsługę spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zarówno na rynku regulowanym, jaki również w alternatywnym systemie obrotu NewConnect (papiery udziałowe) oraz Catalyst (papiery dłużne).

Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczoną klauzulą "ściśle tajne".

Naszą misją jest dostarczanie w pełni bezpiecznych rozwiązań prawnych, gwarantujących skuteczną realizację prowadzonych przez klienta projektów przy optymalnym poziomie zysku.

Wiarygodność naszych usług zapewniamy stosując wyłącznie takie konstrukcje prawne, które w pełni zabezpieczają osiągnięcie zamierzonych przez klienta rezultatów. Dopiero w tak stworzonych ramach poszukujemy możliwości optymalizacji zysku. Nigdy nie rekomendujemy rozwiązań, w których wzrost potencjalnego przychodu odbywa się kosztem bezpieczeństwa projektu.

W swoich działaniach hołdujemy wartościom, które powinny leżeć u podstaw wszelkiej aktywności w gospodarce rynkowej: poszanowaniu prawa, poufności i etyczności.

Więcej informacji na temat kancelarii prawnej Nobilis Counsels Kot Gładysz Grocholski sp.k. znajdą Państwo na oficjalnej stronie.
T: + 48 22 826 05 00 - M: domuspolonorum(at)nobiliscounsels.com